Pirms mēs runāsim par dziedināšanas tehnikām, kas vairs nedarbosies, parunāsim par cilvēka ENERGOSISTĒMU. Jo izmaiņas energosistēmā nosaka dziedniecisko tehniku lietderību.

Ērika pierakstīja šo informāciju no Faubelezē un Visuma Bibliotēkām:

ČAKRAS, BIĶERI, DZĪVĪBAS CENTRI.

Jau 2013.g. čakras pārvērtās par sfērām un mainīja savu izvietojumu. Tagad notiek šo sfēru saplūšana un citas metamorfozes, veidojot vienotu struktūru.

BIOLAUKS.

Dažādu “slāņu’ saplūšana un krāsu izmaiņas notika vēl 2013.g.. Kopš 8.04.21. biolauks vairs nesatur informāciju par realitātēm, kas vairs neeksistē (par pagātni. iepriekšējām inkarnācijām, iepriekšējām civilizācijām un pasaulēm).

LAIKS UN VECUMS.

Cilvēks var dzīvot bez vecuma. Var dzīvot nenovecojot, atrodoties optimālā ķermeņa kondīcijā. Svarīgi apzināties sevi šajā punktā – bez sākuma un bez gala.

Laiks nav tikai lineārs – var virzīties ne tikai uz priekšu, bet arī pa labi – pa kreisi.

SIRDS DZĪVĪBAS CENTRS.

Sirds jutīs tikai pozitīvu empātiju. Cilvēku negācijas, problēmas, sāpes vairs neietekmēs mūsu sirdi, bet analītiski filtrēsies caur hipofīzi. Tad, saglabājot vēsu prātu, varēs palīdzēt, reaģēt bez emocijām.

LABĀ PUSLODE – skumju un baiļu puslode.

Esamība atbrīvo labo puslodi no bailēm būt nenovērtētiem vai nesadzirdētiem.

SMADZEŅU TILTS.

Lielāka spēja apvienot abas puslodes.

KREISĀ PUSLODE.

Zinātne ir otrais dievs, kuram cilvēki tic bez kādām šaubām. Viss ir jāpierāda laboratorijās, jāizmēra un jāpasniedz mums… Esamība atbrīvo kreiso puslodi no augstprātības un pārākuma pār labo puslodi. Visu nevar iepazīt, visu nevar aprēķināt un loģiski salikt pa plauktiņiem. Jāiemācas uzticēties arī savām jūtām, jo vienmēr būs lietas, ko cilvēks var sajust, bet zinātne nepierādīs nekad.

REPTIĻU SMADZENES (smadzeņu stumbrs un smadzenītes).

Esamība atbrīvo reptiļu smadzenes no nosodījuma. Taču vēl stāv priekšā liels darbs, lai dzīvnieciskais mūsos nostātos otrajā plānā.

AMIGDALA – dzīvnieciskās reakcijas “uzbrukt vai aizbēgt”. Šīs dzīvnieciskās reakcijas ir cilvēku neirozes cēloņi. Par veģetatīvo somatoforbo traucējumu var runāt daudz… Esamība atbrīvo amigdalu no negatīvām atmiņām un saglabā tikai pozitīvās reakcijas.

NEIRONU SAITES.

Tagad ir “attīrītas”. Šo procesu veicinās, staigāšana ar basām kājām pa rasu.

ASINIS.

Agrāk asinis bija kā enerģijas un informācijas nesējs. Par to daudz rakstīts Ķīnas medicīnā, Hunā (havajiešu medicīnā), indiešu medicīnā… Ļoti drīz (vēl nevaru pateikt kad), bet asinis būs “attīrītas” no asinsradinieku informācijas un enerģijas. Tas nozīmē, ka vairs neeksistēs dzimtas lāsts un enerģētiskā pārmantojamība. Tas nozīmē arī to, ka drīz jūs nevarēsiet ietekmēt savus asinsradiniekus, nevarēsiet arī tos dziedināt.

ĶERMENIS.

Cilvēki joprojām vadās no aplamas  “lineārās” informācijas par uzturu (uzturvielas, vitamīni, minerālvielas, antioksidanti, kalorijas utt). Ja cilvēks būs atvērts pārmaiņām, visi ķermenim nepieciešamie hormoni un uzturvielas, pateicoties apziņai. sintezēsies, aktivēsies pašā ķermenī.