Jums saka, ka ar vecumu jūsu atmiņa neizbēgami pasliktināsies… Jums sāpēs mugura, un nākotnē būs obligāti jāliek endoprotēzes… Jums saka, ka ķermenis neizbēgami noveco un degradē: “Ko tad Jūs gribat savā vecumā?”, un mēģina jūs uzskaņot uz nevarību vecumdienās. Taču mēs jums sakām – NETICIET! Nav svarīgi, cik jums gadu, un cik smaga ir jūsu slimība. VIDEO

Cilvēka ķermenis var atjaunoties! Un tas notiek, pateicoties jūsu smadzeņu spējai mainīties. Jā, jā – jūsu smadzenes ir elastīgas, plastiskas, un mēs vēl teiktu “paklausīgas”. Turpretī novecojušiem uzskatiem, ka smadzenes degradē, jauns virziens medicīnā ir neiroplastika, kas pierāda pretējo – smadzenes un viss ķermenis spēj atjaunoties jebkurā vecumā. Mēs, Ērika un Pēteris ANTONI, darbojamies veselības jomā, taču mēs neesam dziednieki-ekstrasensi. Mēs nestiprinām biolauku, mēs neattīrām čakras un nepareģojam nākotni. Mēs palīdzam cilvēkiem atveseļoties, pamatojoties uz zinātnisko pieeju un pēdējiem atklājumiem neirobioloģijā.