Kāpēc psiedodebilisms draud ikvienam cilvēkam?

Kas tā ir par slimību? Vai tā ir lipīga? VIDEO.

Simptomi:

Uzmanības traucējumi, grūti koncentrēties, slikta atmiņa, aizmāršība, nomāktība vai depresija, nakts murgi, trausls miegs, nervozitāte, nedrošība par nākotni. Grūti izdarīt izvēli vai pieņemt lēmumu (svārstīšanās).

Kā degradē mūsdienu cilvēku smadzenes?

Kādi neatgriezeniskie procesi notiek sensorajā sistēmā?

Un ar ko tas var beigties?

Pēteris Antons, psiholoģiski-pedagoģisko zinātņu doktors, neiroplastiķis.