Kāpēc velti cerēt uz citu cilvēku sapratni?

Kāpēc personība ir iluzora?

Kā citi cilvēki nosaka to, kas jūs esat?

Kā cilvēki atspoguļo viens otru?

Kāpēc nevar ieskatīties un izzināt otra cilvēka dabu?

Ko par saskarsmi saka neirobioloģija?

Kur jūsu smadzenēs atrodas “attiecības”?

Lekcijas fragments: VIDEO

psiholoģiski-pedagoģisko zinātņu doktors, neiroplastikas speciālists Pēteris Antons.