2021.g.8.maijā Esamība ir “atņēmusi spēku” dažādām dziednieciskām tehnikām un metodēm. Dažādu simbolu, rūnu un zīmju spēks arī tika anulēts. Tomēr pilnīgi pasargāt cilvēkus no neapzinātā kaitējuma nav iespējams: Esamība nevar atņemt spēku cilvēka nodomam. Ja jūsu nodoms ir aizsargāties, ietekmēt nākotni, dziedināt slimo vietu un tml., nav svarīgi, kādas tehnikas izpildīsit – svarīgi, ka šie nodomi izraisīs jūsu energopotenciāla iztukšošanos, kas vēlāk izraisīs vēl lielākas problēmas un saslimšanas.

Simbols ir jēdziens, kas nav uzrakstīs kā vārds, bet uzzīmēts kā bilde. Tad arī bez vārdiem, cilvēks var saprast, ko viņam grib pateikt. Šādi simboli ir mums visapkārt – ceļa zīmes, logotipi, “smaidiņi”, sirsniņas un tml.

Rūnas arī ir simboli – tie ir burti. Rūnas ir pirmatnējo cilvēku zīmējumu un latiņu alfabēta saplūšana, tāpēc katra rūna tika izmantota ne tikai kā burts, bet arī kā hieroglifs, kas apzīmē kādu parādību. Dziedniecībā, apvienojot vairākas rūnas pēc to nozīmes, veidoja rūnu skriptus, rūnu konstrukcijas un “formulas”. Pamatā tas ir kreisās puslodes darbs, kas balstās uz loģiku, t.i., uz rūnu nozīmi.

2021.gada 8.maijā es sapratu, ka rūnas ir pilnīgi zaudējušas savu dziedniecisko spēku. Nekādas rūnas vairs nedarbojas: ne Islandes, ne Ungārijas, ne kādas citas. Es apguvu 245 Islandes maģisko rūnu alfabētus un daudzas citas rūnas.

Kāpēc rūnas, kā arī citas zīmes un simboli, ko cilvēki pielietoja iepriekš, ir zaudējušas savu spēku? Kāpēc nedarbojas neviens simbols, kas veiksmīgi tika pielietots iepriekš?

Neskatoties uz to, ka es biju ļoti apbēdināta, ka mans daudzu gadu darbs, manas rūnu formulas, aizgājušas nebūtībā, es “ieraudzīju”, un man “pateica”, ka tas ir pareizi. Tā ir Esamības dāvana – enerģētiski “izslēgt” visas tās metodes, kas Jaunajā Laikmetā var kaitēt cilvēka veselībai.

Ko tagad rūnas “dara nepareizi”?

Rūnas un arī citi simboli tika pielietoti enerģētiskai aizsardzībai, enerģētiskai attīrīšanai, kā arī čakrām, dzīvības centriem, kanāliem, meridiāniem. Jaunajā laikmetā tas viss negatīvi ietekmēs enerģētiskās pārmaiņas, kas dabiski notiek cilvēkā. Agrāk rūnas pielietoja arī slimību ārstēšanā. Es vienmēr brīdināju kursu klausītājus, ka rūnas ir tas pats, ka medicīniskās zāles, tikai tām nav blakņu. Tagad mēs saprotam, ka vairs nedrīkst nodarboties ar slimībām, bet rūnas tieši to arī darīja: kaut ko piededzināja, kaut ko tīrīja, izvadīja ārā, noņēma, skaloja utt. Diemžēl rūnas un citi simboli nekad neko nemainīja cilvēka apziņā un dzīvesveidā.

Arī šī aizsardzības zīme “Rociņa” ir jāsadedzina!

Tāpēc Faubelezē jeb Meža Putnu Vēstījums ir Esamības dāvana, kas tika mums iedota īstajā brīdī.

Esamība iedeva mums Faubelezē ATSLĒGAS – enerģētiskās Atslēgas, DNS jaunu kodu Atslēgas.

Faubelezē Atslēgas radītas, izmantojot Faubelezē Matrici, kuru mēs nevaram atklāt. Varam pateikt tikai to, ka Faubelezē Matrice – tas ir enerģētiskais šablons, kas veido Atslēgas dažādos veidos.

Viena un tā pati Faubelezē Atslēga var izskatīties kā vizuāla forma (zīmējums un krāsa), un tai pat Atslēgai ir arī audioforma: tā skan kā mūzika un enerģētiski vārdi; un tai pašai Atslēgai ir arī kinestētiskā formā – roku (dažreiz arī visa ķermeņa) kustības.

Kad es sāku radīt Faubelezē Atslēgas, mana Zvaigžņu Ģimene brīdināja: Atceries – Atslēgas ir dzīvas!

“Dzīvas” nozīmē to, ka Atslēgas nav vienkārši uzzīmēts simbols, tās ir piepildītas ar apziņas daļiņām. Visums mainīsies, jo tas nestāv uz vietas, taču kopā ar to Faubelezē Atslēgas pielāgosies Visuma pārmaiņām un saglabās savu efektivitāti: Atslēgas ir dzīvas!

Ņemot vēra Atslēgu enerģētisko dabu – dzīvības un apziņas spēku, zīmēt Atslēgas atļauts tikai man, Ērikai. Savukārt, Pētera uzdevums – radīt muzikālas skaņas.

Pacienti tikai “baudīs” šīs vizuālās Atslēgas (zīmes) un skaņu Atslēgas (mūziku). Taču tie, kuri mācīsies mūsu kursos…

Esamība ir sagatavojusi dāvanu arī jums: izmantojot kinestētiskās Atslēgas, jūs veiksiet dziednieciskās kustības ar rokām, kā arī izrunāsiet audio Atslēgas kā vārdus.

Ko nozīmē “Atslēgas”? Ko tās atver?

Atslēgas, pirmkārt, atver pašu cilvēku. Enerģētiskā atvērtība, uzņēmība, pieņemšana un uzsūkšana – tas šobrīd ir katra cilvēka galvenais laimīgas dzīves nosacījums. Cilvēka energosistēma ir kā zieds, kuram jāpagriežas Saules virzienā, jāatveras Saules gaismai. Faubelezē Atslēgas palīdz to izdarīt, jo visā iepriekšējā periodā cilvēkiem bija tieksme noslēgties, lai saglabātu enerģijas drupačiņas.

Faubelezē atslēgas atver ne tikai cilvēku, bet arī dažādas “enerģētiskās durvis”, taču tagad par to runāt vēl par agru.

Ar cieņu, Ērika Antone

Jau maijā no mājaslapas tika izņemti visi Neiroplastikas seansi, kas saturēja rūnas. Tie Neiroplastikas seansi, ko jūs tagad redzat piedāvājumā, nekad nesaturēja rūnas, bet Ērikas dziedniecisko kaligrāfiju un Ērikas veidotās dziednieciskās zīmes. Šī kaligrāfija un zīmes pilnīgi atbilst Jaunā Laikmeta “prasībām”. Lūdzu, esiet vērīgi – tās nav rūnas!

Savukārt Faubelezē seansi satur Jaunā Laikmeta kaligrāfiju un Atslēgas no Visuma Bibliotēkām.

Noskatīties izglītojošo video par simboliem un rūnām var ŠEIT