GUDRĀ ROKA

Semināru cikls “Gudrā Roka” – IEVADS un PROGRAMMA.

  • Kāds būs jūsu ieguvums no šī kursa?
  • Kādas problēmas jūs varēsiet atrisināt?
  • Kāpēc vairs nedarbojas iepriekš pielietotas enerģētiskās dziedniecības metodes?
  • Kāpēc dziednieks vairs nevar dziedināt ar biostrāvām?
  • Kāpēc tagad tikai jūs paši varēsiet dziedināt sevi?
  • Kas notiek Visumā un cilvēka dzīvē kopš 2021.g.8.aprīļa?
  • Kāpēc jūs būsiet pirmie cilvēki uz Zemes, kas apgūs Jaunā Laikmeta dziedniecību?
  • Kādas spējas jums parādījās kopš 2021.g.4.septembra?
  • Detalizēta informācija par kursa programmu un katras nodarbības norisi.

Ieraksta ilgums – 36 minūtes.

Noskatīties IEVADU var ŠEIT.

NOSLĒGUMS semināru ciklam “Gudrā Roka”.

Ērika Antone atklāj šī kursa noslēpumus. Jūs dzirdēsiet visu, kas palika semināriem aiz kadra.

Ieraksta ilgums – 16 minūtes.

Uzzināt semināru programmu var noskatoties mūsu video.

Noskatīties NOSLĒGUMU semināriem var ŠEIT.

Kategorija: