Esamība triljoniem gadu radīja enerģētiskās (nemateriālās) zināšanu krātuves, lai saglabātu un vēlāk arī sniegtu atbildes uz iepriekš neatklātiem noslēpumiem.

Tika izveidotas vairākas Visuma Bibliotēkas (7 uz Zemes un vēl citur kosmosā – cik, nezinām) – ar dažādu frekvenču diapazonu. Uz Zemes ir “ģenētiskās” bibliotēkas, kur glabājās dažādu Zemes būtņu un dažādu laikmetu DNS kodi.

Uz Zemes mums (Ērikai un Pēterim) ir pieejama Meža Putnu Bibliotēka un ārpus mūsu galaktikas – “Faubelezē Bibliotēka” aiz Eridānas zvaigznāja.

Visuma Bibliotēkas satur kosmosa attīstības prognozes, Enerģētiskās Atslēgas, atklāsmes, noslēpumus, kas izskaidro realitātes būtību un sniedz nenovērtējamu izpratni par Bezgalību.

Visuma Bibliotēkas satur arī seno civilizāciju rakstus, kas dzīvoja citos milzīgos ciklos – katrs cikls ilga vairāku triljonu gadu garumā.

Kaut arī šie milzīgie dzīves cikli eksistēja tālā pagātnē, bibliotēkas tika izveidotas, lai vērtīgāko informāciju un bagātības no iepriekšējiem dzīvības cikliem saglabātu mūžīgi. Šos dārgumus var atklāt tikai tiem, kuri paši atklās ilūzijas izcelsmi savā dzīvē. Tiem, ar kuriem tas notiks, tiks atvērtas Bibliotēku durvis.

Viss, kas tiek izmantots mūsu seansos (Jauna Laikmeta krāsu kodi, Enerģētiskās Atslēgas, Faubelezē skaņas, enerģētiskie vārdi utt.), ir VISUMA BIBLIOTĒKU dārgumi.

Vēstījumi no Visuma Bibliotēkām.

Zeme netika radīta Saules sistēmā. No kurienes un kā Zeme pārvietojās uz Saules sistēmu, mēs vēl nevaram atklāt.

***

Esamība ir vairāk sievišķais potenciāls, kaut arī satur sevī vīrišķo aspektu. Tomēr, kad tika radīts mūsu kosmoss, (nezinu par iepriekšējiem radīšanas cikliem), tika pieļauta kļūda. Vispirms tika radītas substances, kas atspoguļoja tikai Esamības sievišķo potenciālu. Pēc tam no šīm “sievišķajām” substancēm tika radīta vīrišķā substance, taču tā bija nepilnīga, jo nesaturēja Esamības pilnu potenciālu (sievišķo un vīrišķo). Vīrišķais aspekts tika radīts kā atvasinājums no sievišķā potenciāla. Vīrišķā trūkums noveda pie kompensējošiem mehānismiem: matērijas pārākums, agresija utt.

Tagad notiek radījumu “labošana”: pasaule saņem no Esamības nevis sievišķo daļu, bet pilnu potenciālu. Caur to vīrišķais aspekts būs daudzkārt vīrišķīgāks.

***

Mēs, radījumi, bijām Esamības dažādu potenciālu atspoguļojumi. Jo vairāk Visums paplašinājās, jo vairāk radījumi attālinājās no Avota: atspoguļojumu atspoguļojumi – bezgalīgie atspoguļojumu atspoguļojumi. Tagad, kad radīšana un paplašinājums ir atcelti, visi radījumi saņem enerģiju – precīzu Esamības kopiju.

Tagad “pagrieziena punktā” Dzīvības Avota virzienā notiek “atsijāšana” – sausie zari jānogriež: daudzi zaudēs individualitāti un izšķīdīs Visumā.

***

Tas, kas bija nodalīts – tagad tiek apvienots. Tiek noņemtas “membrānas” starp “augstāko” un “zemāko”.

***

Lai izmainītu ārējo, tiek izmainīts iekšējais. Nepilnības nav radījumā, bet Radītājā – Esamībā. Esamība vispirms izmainīja sevi, pēc tam tas atspoguļosies visos radījumos.

***

Spirālveidīgais ceļš, kā DNS, attīstīja duālismu. Tagad šie “diegi” jeb 2 ceļi, kuri nekad nesaskartos, ir iztaisnoti un apvienoti, veidojot vienotu kanālu.

Ceļa iztaisnošana – mēs vairs nevirzīsimies pa spirāli kā līdz šim.

***

Esamība ir atcēlusi potenciālu postījumu, sagraušanas un naidīguma draudus.

Tagad mikrokosms vairs nedrīkst paplašināties un augt. Mazais nedrīkst ieiet lielajā. Šūna nedrīkst izplesties līdz Visumam. Jāatmet visas tehnikas, kas saistītas ar izplešanos, augšanu, paplašināšanos. Tagad lielais ieies mazajā. Makrokosms – mikrokosmā, Visums – šūnā.

Mums vajadzīga nevis paplašināšanās, bet atvēršanās.

Visums nav attīrīts pilnīgi – daudzi izkropļojumi var ieiet mūsos. Ja mēs (mikrokosms, šūna) būsim tīri (transformēti), mēs negribēsim, lai netīrumi nokļūtu mūsu tīrajā telpā. Lai tas nenotiktu, Esamība ir nolēmusi, ka tīrība pievilksies tīrībai. Līdzīgais pievilksies.

***

Mums bija pieejamas daudzas paralēlās realitātes, mēs varējām slīdēt uz tuvākajām vai izdarīt kvantu lēcienu uz tālākajām. Tagad visas realitātes apvienojas vienā. Ko tas nozīmē? Piemēram, mēs varam daudz brīvāk kontaktēt ar savu Zvaigžņu ģimeni. Mūsu potenciāls pieaug.

***

Tika mainīts enerģijas uzņemšanas un izstarošanas virziens: ieeja un izeja mainījās vietām. Tagad epifīze staros uz iekšu, sirds – uz āru.

***

Bibliotēkās glabājās 96 “tīri” atjaunotnes kodi. Tā ir kā zelta rezerve, gadījumam, ja pasaule tiks pārveidota vai radīta no jauna. Ir laiks atklāt un aktivēt kodus. 96 kodiem vajadzētu pārtraukt nevajadzīgas inkarnācijas, kad būtība aizmirst visu un sāk no nulles. 96 kodi ļaus dzīvot ilgi un saglabāt savu pieredzi.

Mūsu seansi GENOMAM un Kraniosakrālā aktivācija KRUSTIEM un SMADZEŅU STUMBRAM balstās uz šiem atjaunotnes kodiem.

***

“Tumšie spēki” – protams, tādas būtnes bija un vēl ir, taču runa nav par sātanu un dēmoniem. Jebkādas būtnes, arī cilvēki, kas dzīvo ilūzijā un uzspiež to citiem, ir “tumšie spēki”. Īstenībā tā ir izkropļota frekvence, līdzīgi tam, kā radio, neuzskaņots uz pareizā viļņa, raida ar traucējumiem, izkropļojumiem. Tāpēc izpratnei sauksim to visu nevis par “tumšajiem spēkiem” bet par “netīrību”.

Tagad kopš 8.aprīļa “tīrība” ir strikti nodalīta no “netīrības”. Neviens nevar apmetāt jūs ar dubļiem, ja vien jūs paši nepiedalāties šajā procesā. Tīrība pievelk tīrību, netīrība – netīrību. Mijiedarbība var notikt tikai starp līdzīgajiem, pēc abpusējas “piekrišanas”.

Tāpēc nekāda aizsardzība vairs nav vajadzīga.

***

Ilūzijas, kas dzīvo cilvēku prātā, un ienes “netīrību” viņu dzīvē:

1. Ilūzija, ka jums ir vajadzīgs citu cilvēku pozitīvs vērtējums, īpaši jūsu sasniegumiem. Patiesībā ir lietas, ko citi vispār nevar novērtēt – piem., jūsu Būtības varenums un bezgalība. Pat runājot par materiālo pasauli, lai kaut ko vērtētu, jābūt ekspertam šajā jomā vai lielākam speciālistam nekā pats “autors”. Līdz šim cilvēki bija atkarīgi no citu vērtējuma, atzinības un patikas;

2. Ilūzija, ka cilvēki pieder kādai grupai: mēs un viņi. Viss ir vienots savā pirmsākumā – mēs esam viena koka zariņi.

3. Ilūzija, ka kāds var enerģētiski kaitēt: tas ir iespējams tikai, ja procesā piedalās abas puses;

4. Ilūzija, ka var piepildīt vēlēšanas ar vizualizāciju, labām domām vai kādām citām metodēm. Tā ir ilūzija, ka Visums strādās jūsu labā, kalpos jums, izdabās jums, piepildīs jūsu vēlēšanas;

5. Bailes no sava patiesā varenuma. Šī ilūzija nāk gan no reliģijām, gan no materiālisma, kas saka, ka esat mazi un niecīgi, un no jums nekas nav atkarīgs.

6. Vientulības ilūzija: cilvēki neatceras savu zvaigžņu izcelsmi un tāpēc ir zaudējuši iespēju brīvi sazināties ar savu Zvaigžņu ģimeni, kura nav uz Zemes.

Ērika un Pēteris ANTONI