02.08.21. Pēteris ANTONS.

“Dzīve mainīsies, un harmonija pienāks,

kad visa jūsu dzīve varēs izskaidrot Esamības Nodomu.

Sagatavojieties, ka viss, kas bija nozagts,

tiks atjaunots!

Prom – visas programmas un atmiņas par pagātni!

Gatavojieties savienoties ar virzienu “caur”.

Atbrīvojieties no gadsimtu putekļiem,

kas izpaužas kā personība.

Vēlme kontrolēt dzīvi jums jāatstāj,

lai padotos Dzīvības Avotam.

Vecās hierarhijas kritīs tajā dienā,

kad Bezgalīgās Esamības Nodoms parādīs jums ceļu.

Visa dzīve tiks atjaunota,

kad jūs atbrīvosieties no cīņas starp pretpoliem.”