2021.g. 8.aprīlī mainījās darbības princips, kas bija enerģētiskās dziedniecības pamatā.  Novecojušās metodes, tehnikas, rituāli – tas viss vairs neatbilst Esamības Nodomam un cilvēka energoanatomijai. Faubelezē mācība – tā ir gan jaunā dziedniecība, gan energoinformātīvā mācība par dzīvi, Visumu un cilvēku. Faubelezē mācībai nav analoga, un tā kļūs par avangarda biotehnoloģiju veselības jomā. pakāpeniski mēs sniegsim jums pilnu informāciju par to, kā darbojas Faubelezē pieeja.

Taču tagad parunāsim par visu to, kas mums nav vajadzīgs, kas vairs nesader ar mūsu enerģētiku un var nopietni kaitēt mūsu veselībai un labklājībai.

Šis ir īss pārskats pat dziedniecību, kas vairs nekalpos Esamības Nodomam. Izpratnei un atbildei uz jautājumu “Kāpēc tā notiek?”, lūdzu, izlasiet citus mūsu rakstus par pārmaiņām Visumā un cilvēka energoanatomijā.

Enerģētiski dziedināt slimības, tā kā to darīja agrāk, ir bezjēdzīgi, jo tagad slimība atgrūž dziedniecisko enerģiju. Dziednieks vairs neko nevar ‘iedot”, un pacienta ķermenis nevar paņemt enerģiju. Faubelezē atveseļošanas programmas nedziedina slimības, nepiepilda ar enerģiju, bet “atver” cilvēku Dzīvības Avotam un veicina Veselības Cēloņus.

Arī citas enerģētiskās tehnikas, kad agrāk strādāja nevis ar slimo vietu, bet ar biolauku un čakrām, arī nedarbosies.  Pašlaik šādas tehnikas var pat nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, jo notiek enerģētiskās metamorfozes cilvēka energostruktūrā. Tagad energostruktūru nedrīkst aiztikt! Cilvēks ir kā tauriņa kūniņa kokonā, taču cilvēks, kurš neredz un neizprot notiekošo, var šīs metamorfozas uzskatīt par patoloģijām.

Likvidēt slimību cēloņus arī nav vajadzīgs. Jāpievēršas Veselības Cēloņiem. Cilvēki daudz ko zina par slimību cēloņiem, taču Veselības Cēloņi ir jauna lieta, kas parādījusies tikai kopš 08.04.21. Mēs varam apgalvot, ka Veselības Cēloņi arī mums bija liels jaunums, jo tie nav saistīti ar banāliem uzskatiem par pareizu uzturu, kustībām un optimismu. Pēteris, ka psiholoģiki-pedagoģisko zinātņu doktors uzskata, ka Veselības Cēloņi ir nākotnes psiholoģija. Tā ir ļoti dziļa, skaidra un perfekta.

Enerģētiskā aizsardzība aizvērs cilvēka energostruktūru un izraisīs enerģētiskā potenciāla iztukšošanos. Vajadzīga enerģētiskā atvērtība un uzņēmība. Tāpēc mēs lūdzam savus pacientus un kursa dalībniekus atteikties no visām metodēm, tehnikām, talismaniem, kas domāti enerģētiskai aizsardzībai: tagad tās ir viskaitīgākās metodes!

Enerģētiskās attīrīšanas vietā nāks atvēršanās Esamībai un uzņemšanas spējas. Kas ir “atvēršanās”? Kas ir “uzņemšana”? Par to mēs daudz runāsim savos semināros, jo arī šie jēdzieni, kaut skan vienkārši, ir ļoti sarežģīti.

Visuma, Sargeņģeļu un citu enerģiju piesaukšana vairs nedarbosies, jo mēs ejam Dzīvības Avotam pretī – tagad ir enerģētiskās pārpilnības laiks.

Piepildīšana ar enerģiju:    nav vajadzīga nekāda speciāla iejaukšanās energostruktūrā un arī ķermeņa orgānos. Ja ir atvērtība un uzņēmība – piepildīšanās, notiks automātiski.

Roku uzlikšanu aizvietos dziednieciskās roku kustības – Faubelezē Kinestētiskās Atslēgas.

Ūdens un dažādu priekšmetu enerģētiskā uzstrāvošana: vairs nav vajadzīgi enerģijas nesēji un glabātāji – enerģija taču plūst mums pretī.

To pašu var teikt par uzstrāvoto priekšmetu pielikšanu pie miesas – tagad mēs “peldamies” enerģijas okeānā, un starpnieki nav vajadzīgi.

Talismani   nedarbosies, taču negatīvu iespaidu atstās pats cilvēka nodoms (aizsargāties, smelties spēku no ārējiem enerģijas nesējiem utt.).

Energoskāde (ļaunā acs, lāsts, noskaušana utt.): cilvēki vairs nevar kaitēt viens otram. Tā ir ļoti laba ziņa, kas izskaidro, kāpēc enerģētiskā aizsardzība vairs nav vajadzīga.

Tagad kopš 8.aprīļa “tīrība” ir strikti nodalīta no “netīrības”. Neviens nevar apmetāt jūs ar dubļiem, ja vien jūs paši nepiedalāties šajā procesā. Tīrība pievelk tīrību, netīrība – netīrību. Mijiedarbība var notikt tikai starp līdzīgajiem, pēc abpusējas “piekrišanas”. Tāpēc nekāda aizsardzība vairs nav vajadzīga.

Lišķība un slavēšana, kaut arī ne no sirds, atstās tikai pozitīvu ietekmi: viss, kas tiks slavēts – pieaugs; viss, kas nenovērtēts – samazināsies. Negatīvisms atgriežas tā “autoram”, jo tikai līdzīgais pievelkas.

Taču pašlāsts jeb enerģētiskā reversija pastiprināsies, jo nodoms, kaut arī neapzināts, atstās savu ietekmi. Ja cilvēks dzīvos pa vecam, izpildīs novecojušas tehnikas, enerģētiski aizsargāsies un tml. – tas izraisīs pašlāstu.

Simboli – daudzi no tiem vairs nedarbosies, taču negatīvu iespaidu atstās cilvēka nodoms, kādēļ cilvēks pielieto šos simbolus, piem., nodoms aizsargāties. Darbosies dziednieciskā kaligrāfija un Enerģētiskās Atslēgas – tas palīdzēs atvērties Dzīvības Avotam.

Iedvesma, suģestija, apgalvojumi ir kreisās puslodes tehnikas – tas viss ir labi, tikai ar to ir par maz. Ir vajadzīgs arī labās puslodes atbalsts, lai notiktu atveseļošanās. Faubelezē Fonētiskās Atslēgas – vārdi, ir saistīti ar labo puslodi.

Domu spēks: Mūs vairāk interesē psihoemocionālie stāvokļi, kas sastāv no domām, uzvedības modeļiem, emocionālām reakcijām un jūtām (sajūtām un izjūtām). Tas aptvers visas smadzenes.

Atveseļošana ar skaņām:   tagad ir citi, jauni skaņu kodi pēc DNS Matrices: mums ir iedotas Muzikālās un Fonētiskās Atslēgas.

Krāsu terapija:   daudzi krāsu kodi ir mainījušies. Mums ir 49 neiroplastiskie kodi un Vizuālās Atslēgas, kuru 94 krāsu kodi sastāv no sešzīmju RGB koda.

Mūsu klimatiskajā joslā ir daudz zaļās krāsas, taču ziemas periodā – brūnās un pelēkās. Tāpēc interjerā un apģērbā vairāk jāizmanto sarkanā, oranžā un dzeltenā krāsa. Zilā krāsa ir debesīs un ūdenī – papildus tā nav vajadzīga.

Dziedniecība ar kristāliem vairs nedarbosies. Tos nepielietos ķermeņa dziedināšanai. Akmeņu un kristālu pielietojums būs atšķirīgs nekā iepriekš. Būs vajadzīga kristālu speciāla aktivācija. Tāpēc pagaidām nevalkājiet rotas ar akmeņiem. Esiet uzmanīgi arī ar zeltu.

Dziedināšana ar dabas spēku būtiski mainīsies, jo slimā vieta atgrūž jebkādu dziedniecisko bioenerģiju.  Staigāt pa rasu ar basām kājām ir labi neironu saitēm, mazgāt seju ar rasu – jaunībai. Taču citi “pasākumi”, piem., ņemt enerģiju no kokiem, nav vajadzīgi – enerģija plūst visapkārt, tāpēc dzīvajiem objektiem tā nav jāatņem. Turklāt tas arī nebūs iespējams, kā jau skaidrojām iepriekš, enerģija vairs neplūst pie slimās vietas, jo tagad slimā vieta to atgrūž.

Dziedināt citus cilvēkus ar biostrāvām nebūs iespējams ne klātienē, ne no attāluma. Tagad neviens neko nedarīs cita cilvēka vietā. Katram cilvēkam būs jāpievēršas Veselības Cēloņiem – veselības un labklājība nāks tikai caur indivīda apziņu.

Enerģētiskā dziedniecība no attāluma vairs nav iespējama, jo ir pretrunā ar Esamības Nodomu, ka “mazs nevar ieiet lielajā”, ka cilvēks nevar “paplašināties”, lai enerģētiski iedarbotos uz kaut ko ārpus sava ķermeņa.

Arī asinsradinieku dziedināšana, viņiem to nezinot, nebūs iespējama. Pēc jauniem Esamības likumiem, asinis vairs nepārnesās enerģiju un informāciju. Enerģētiskās saitēs starp asinsradiniekiem pazūd: tas atbrīvos cilvēkus no dzimtas lāsta un enerģētiskā mantojuma. Tikai māte ar jaunpiedzimušo bērnu dzīvos, kā vienots organisms, tiesa gan neilgi: 1,5 gadu.

Var teikt, ka dziednieciskām tehnikām nav nekādas nozīmes! Nozīme ir tikai cilvēka apziņai un psihoemocionālajiem stāvokļiem.

Gaišredzība, pareģošana, zīlēšana un jebkāda veida testēšana (piem., ar svārstiņu): nav iespējama.

Nākotnes notikumu ietekmēšana ar tehnikām, vizualizāciju, lūgšanu, rituāliem, nodoma spēku – nedarbosies. Labvēlīgu apstākļu formēšana notiks, balstoties uz citiem principiem.

Vizualizācijai, kā tehnikai, būs negatīva nozīme – nekas nepiepildīsies!

Arī nodoms un gribasspēks nav vajadzīgs, jo rada sasprindzinājumu un tiekšanos nākotnē.

Spēka iegūšana un uzkrāšana: spēks netiks dots par tehniku izpildīšanu vai centīgumu. Spēka daudzums būs atkarīgs tikai no atvērtības un uzņemšanas spējām: jo lielāka uzņēmība, jo lielāks spēks ienāk. Tagad uzņēmība ir saistīta ar psihoemocionālajiem stāvokļiem nevis ar rituāliem.

Karmas attīrīšana vairs nav vajadzīga, jo no 2021.g.8.aprīļa visi esam atbrīvoti no pagātnes nastas. Cilvēka energostruktūra vairs nesatur informāciju par realitātēm, kas vairs neeksistē (par pagātni. iepriekšējām inkarnācijām, iepriekšējām civilizācijām un pasaulēm).

KĀDI ATVESEĻOŠANĀS PASĀKUMI BŪS EFEKTĪVI JAUNAJĀ LAIKMETĀ (KOPŠ 8.APRĪĻA)?

No tā, ko apguvāt mūsu nodarbībās, turpiniet pielietot šīs metodes:

1) Smieklu terapija;

2) Mioterapija, kraniosakrālā terapija, Lomilomi, ideomotorika, neirolimfātiskie punkti, bioaktivācija un citas fizioterapijas vai neiroplastikas metodes;

3) Biomatrices darbosies vēl spēcīgāk (tikai krāsaino apļu veidā!);

4) Jaunas Dziednieciskās Fonēmas;

5) Hronobioloģiskais uzturs (pēc gadalaikiem);

6) Faubelezē un Neiroplastikas seansi – visi seansi, kur bija rūnu formulas, ir izņemtas no piedāvājuma.