VIDEO

Vai var ticēt tam, ko mēs redzam?

Vai objektīvā realitāte eksistē?

Kāpēc neirobiologi apgatavo, ka eksistē tikai subjektīvā realitāte, t.i., mūsu smadzeņu produkts?

Kas atrodas ārpus mūsu ķermeņa?

Kā mūsu smadzenes konstruē pasauli?

Kā smadzenes konstruē Tavus sejas vaibstus?

Kā Tu izskaties īstenībā?

Ērika Antone, cilvēks ar neparastām smadzeņu spējām, neiroplastikas speciāliste un “smadzeņu hakere”, atbildēs uz šiem jautājumiem.